ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Παναγιώτης ΛΑΔΑΣ Ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ., Πρόεδρος
Νικόλαος ΤΕΛΛΗΣ
Καθηγητής Α.Π.Θ., Αντιπρόεδρος
Στέλλα ΛΑΒΒΑ Αναπληρώτρια καθηγήτρια Α.Π.Θ., Γενική Γραμματέας
Μαρία ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Δικηγόρος, ΄Εφορος
Βασίλειος ΠΑΠΑΖΙΩΓΑΣ Καθηγητής Α.Π.Θ., Ταμίας
Αγγελική ΔΕΛΗΚΑΡΗ Επίκουρη καθηγήτρια Α.Π.Θ., Μέλος
Νικόλαος ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Α.Π.Θ., Μέλος